background-image

Hasznos tanácsok

Tartály szerelvények

A gáztartály szerelvényei

Szintjelző:

 

A tartályra szerelt kerek, mutatós szintjelző a fogyasztó számára talán a legérdekesebb

szerelvény. Feladata, hogy mind a fogyasztó felé, mind a tartályautó vezetője felé tájékoztatást nyújtson a tartályban levő gáz mennyiségéről. Működési elve: a szintjelző úszója a folyadék halmazállapotú gáz felszínével együtt mozog. A mutató az úszó magasságának megfelelő állást „fordítja le” százalékra a tartály teljes magasságához képest. Így a tartályban levő gázmennyiséget hozzávetőlegesen meg tudjuk állapítani. Vegyük azonban figyelembe, hogy a folyadékszint magasságával a tartályban levő mennyiség nem teljesen arányos. A pontos mennyiség meghatározását tovább nehezíti, hogy a biztonság érdekében a tartály maximum 85%-ig tölthető, tehát a tartály 85%-os töltöttségi szinten van „tele”. Ez a töltet 5 m3-es tartály esetén kb. 2100 kg, 3 m3-es tartály esetén kb. 1200 kg. A folyamatos gázellátás érdekében javasoljuk: ha a szintjelző mutatója 20% alá esik, ne felejtsen el gázt rendelni! A szintjelző elszámolásos mérésre nem alkalmas. A tartályba fejtett gáz pontos mennyisége a tartályautóra szerelt hiteles mérőműszer alapján állapítható meg. Rendeléskor a tartályba tölthető gáz mennyiségéről logisztikus munkatársaink szívesen segítenek Önnek.

 

Nyomásszabályozó:

Feladata:

1.) A tartályban uralkodó jellemzően 2-től 10 bar-ig terjedő, úgynevezett szabályozatlan gáznyomást hivatott lecsökkenteni a fogyasztói készülékek számára szükséges nyomásra. Ezek az értékek háztartások esetében általában 30 mbar, esetleg 50 mbar, nagy teljesítményű fogyasztói készülékek esetén 300-500 mbar. A nyomásszabályozónak a kilépő nyomást különböző gázfogyasztások esetén is tudnia kell biztosítani.

2.) Ha bármilyen okból a szükségesnél nagyobb nyomás keletkezik a gázelvételi vezetékben, a nyomásszabályozó biztonsági gyorszárja lezárja a gáz útját és megakadályozza, hogy a fogyasztói készülékekre a megengedettnél nagyobb nyomás jusson.

3.) A nyomásszabályozók egy része tartalmaz alsó biztonsági gyorszárat is, ami a megengedettnél kisebb nyomás esetén szünteti meg a gázszolgáltatást.

Ha a nyomásszabályozó és az egész gázellátó rendszer rendben működik, észre sem vesszük a létezését. Ha viszont megáll a gázszolgáltatás, célszerű a tartályszint ellenőrzése után a nyomásszabályozóra vetnünk egy pillantást. Ha a biztonsági gyorszár lezárt, először is próbáljuk meg újra üzembe helyezni. Ez a különböző típusokon eltérően történhet, jellemzően a gyorszár membránházán levő kupak lecsavarása után férünk hozzá a gombhoz, amit lassan, pár másodpercig megtartva fel kell húznunk. Ha a biztonsági gyorszárat sikerült felhúznunk, de az újra lezár, forduljunk szakemberhez.

Ha a nyomásszabályozó az őszi-téli időszak beálltával esetleg lefagy, lassan, óvatosan öntsünk rá meleg vizet. Ha a biztonsági gyorszár leoldott, kövessük az előbb leírtakat

 

Gázelvételi szelep:

Elöljáróban: ahol a tartályból közvetlenül légnemű halmazállapotú gázt vételezünk, ott szinte mindig propángázt használunk, így a PB-gázt itt a továbbiakban propánként említjük.

A gáz-elvételi szelep egy többfunkciós szerelvény. Alapvető szerepe az, amiről elnevezték: gáz-elvétel. „Gáz” alatt itt most ne pusztán a propángázt értse a kedves Olvasó, hanem azt is, hogy a benne tárolt propán itt gázfázisban hozzáférhető.

A tartály cseppfolyós és gázfázisú propánt egyaránt tartalmaz. A tartályban levő folyadék és a gázfázis kombinációját együtt telített gőznek nevezzük. Ahogy már korábbi cikkünkből a kedves Olvasó bizonyára tudja, a tartály folyadékgázzal biztonsági okok miatt 85%-ig tölthető. Ezt használjuk ki a gázelvételi szelepnél: a tartálypalást legfelső pontjáról vesszük ki a gázt, ami itt légnemű halmazállapotban van. Ennek a szelepnek a csonkjára közvetlenül csatlakoztatjuk a nyomásszabályozót. (a nyomásszabályozóról korábbi bejegyzésünkben írunk)

A gázelvételi szelep házába csatlakozik egy nyomásmérő, ami a tartályban uralkodó nyomásról tájékoztat. Mértékegysége: bar. Jellemző értékei: télen alacsonyabb, 1-3 bar, nyáron, melegben 8-10 bar, vagy akár még ennél magasabb is lehet.

Érdekes műszer a „diszkrét szintjelző”.  Ha kicsit tréfásan játszunk a szavakkal ez a „diszkrét” szintjelzőt nem a tapintatosságáról híres. Azért nevezzük így, mert képes arra, hogy a tartály szintjét nagyon precízen mutassa, de csak egy bizonyos, „diszkrét” ponton, 85%-on. Egyik fontos eleme egy finom tűszelep, a másik egy rövid merülőcső, ami a tartálypalást tetejéről függőlegesen épp a tartály 85%-os szintjéig nyúlik lefelé. Amikor a tartályt töltjük és megnyitjuk ezt a szelepet, a merülőcső csak a légnemű gázzal érintkezik, így szelepen keresztül láthatatlan légnemű gáz áramlik kifelé. (FONTOS: ez minimális mennyiség, nem veszélyes!) Amikor a tartályautó a tartályt 85%-ig töltötte, a merülőcső immár belenyúlik a folyadék felszínébe: a tűszelepen keresztül ködszerű folyadékgáz áramlik ki. Ekkor a töltést abba kell hagyni. Ez a „diszkrét szintjelző” tökéletesen megbízhatóan mutatja, hogy a tartály „tele”, azaz 85%-ig töltöttük. Ahogy az erről szóló bejegyzésben bemutatjuk: a mutatós szintjelző nem teljesen pontos.  Emiatt a diszkrét szintjelző használata a töltéskor előírás.

 

 

Folyadékelvételi szelep:

Miért van a tartályon gázelvételi szelep és folyadékelvételi szelep egyaránt? Ahogy előző bejegyzésünkben írjuk: a gázelvételi szelepen a PB-gázt gáz halmazállapotban vételezzük. Ez elsősorban propános rendszereknél alkalmazható. Nagyobb felhasználások esetén (mezőgazdaság, ipar, nagy fűtési rendszerek stb…) a gázfázisban egy időegység alatt kivehető gázmennyiség nem elegendő. Ilyen esetekben a gázt cseppfolyós halmazállapotban „nyerjük ki” a tartályból. Ezzel nagyságrendekkel nagyobb teljesítményű berendezéseket tudunk ellátni, hiszen a PB-gáz cseppfolyós halmazállapotban mintegy 250-szer sűrűbb, tehát 250-szer annyi energiát képvisel.

A folyadékelvételi szelepet a tartály lefejtésére is használjuk, amire műszaki okok miatt vagy veszélyhelyzet esetén kerülhet sor. FONTOS: ahol a folyadékelvételi szelepnek a felhasználás során nincs szerepe ott illetéktelen hozzáférés ellen azt záródugóval és műanyag plombával védjük. Azt csak a FLAGA szakemberei használhatják!. A szelepet megnyitni, a plombát, a zárókupakot eltávolítani szigorúan tilos és életveszélyes! Ha a plomba sérült, vagy hiányzik, kérjük, azonnal értesítsék a FLAGA veszélyelhárító szolgálatát!

 

Biztonsági lefúvató:

A biztonsági lefúvató két esetben kap szerepet: a tartály esetleges szakszerűtlen túltöltésekor, vagy a tartály túlmelegedésekor.        

Túltöltés illetéktelen, szakszerűtlen töltés esetén fordulhat elő. A FLAGA szigorú előírásokkal biztosítja, hogy a tartályokat csak a megengedett szintig töltsék. A szintjelzőről szóló bejegyzésünkből bizonyára tudják és természetesnek is veszik már, hogy a cseppfolyós gáz tartályokat nem szabad tele tölteni. A tölthető térfogat a névleges össztérfogat arányában a leggyakrabban 85%-ban van meghatározva. Felmerülhet a kérdés Önökben: miért ez a korlátozás? Az ok: a cseppfolyós PB-gáz a hőmérséklet változására jelentősen változtatja a térfogatát. Sokkal inkább, mint például a víz, vagy akár más üzemanyagok. Abban az esetben, ha a tartályt 85%-nál jobban feltöltenénk, fennállna a veszélye, hogy a külső hőmérséklet hatására felmelegedő cseppfolyós gáz teljesen kitölti a rendelkezésére álló térfogatot. Mivel a folyadékok összenyomhatatlanok, további melegedés hatására a hőtágulás csak a tartály falának nyúlásával jöhetne létre. (ilyen esetben 1 ⁰C felmelegedés hatására 7 bar nyomásnövekedés történik) Ez a tartály palástjának felhasadását okozhatná, ha ilyenkor nem lépne működésbe a biztonsági lefúvató.

Túlmelegedés: Sajnos előfordulhat, hogy a tartály környezetében tűz üt ki és annak a sugárzó hője felmelegíti a tartályt, vele a benne tárolt PB-gázt. A műszaki-biztonsági szakemberek erre az esetre is gondoltak. Ha a cseppfolyós gáz erősen felmelegszik, a gáz nyomása olyan mértékben növekedhet, ami veszélyezteti a tartály épségét, akkor is, ha az nincsen tele. Ennek elkerülését is szolgálja a biztonsági lefúvató.

A biztonsági lefúvató a tartálypalást felső alkotójában elhelyezett rugós terhelésű szelep. A keresztmetszetét a tartályban tárolt gáz mennyiségéhez, a nyitónyomást pedig a tartályban tárolt gáz fajtájához igazítják. A nyitónyomás a cseppfolyós gáz 40 ⁰C-os hőmérsékletéhez tartozó nyomás. Propán esetében 15,6 bar, PB esetében 14,5 bar. Ha a tartályban uralkodó nyomás eléri a beállított értéket, a szelep kinyit és annyi gázt ereszt le a tartályból, amivel a tartálynyomás ismét visszatér a megengedett értékre, majd visszazár. Ha a nyomás újra megnő, a folyamat megismétlődik. Az ilyenkor levegőbe kerülő csekély gázmennyiség azonnal felhígul, robbanásveszélyt nem jelent. Mindemellett a biztonsági szelep kinyitása nem üzemszerű állapotra hívja fel a figyelmet! Ha ilyet észlelnek, kérjük, azonnal jelezzék ezt a veszély-elhárító szolgálatunknál!

 

Töltőcsonk:

A töltőcsonk a tartálypalást felső alkotóján található. A tartályautó a hozzá rendszeresített hajlékony, kb. 40 m hosszú tömlőjével erre a csonkra tud biztonságosan és gyorsan csatlakozni. Nagyobb, több-tartályos rendszerek esetén egy közösített töltővezetéket építenek ki és a töltőcsonkot erre szerelik. A FLAGA a saját tartályain egységesen egy, 5/4” méretű, speciális, úgynevezett „ACME” menettel ellátott töltőcsonkot használ.

 

A töltőcsonkot úgy alakították ki, hogy

• biztonságosan, egyszerűen és gyorsan tudjuk csatlakoztatni a tartályautó tömlőjét – erre szolgál a speciális ACME menetes csatlakozás

• lehetővé tegye a gyors töltést,- ennek érdekében megfelelően nagy a keresztmetszete (5/4”)

• a gáz áramlását csak egy irányban, befelé tegye lehetővé – ezért visszacsapó szeleppel látták el

• a tartály belsejében töltéskor a lehető legkisebb „vihar” keletkezzen – ezért a tartályba nyúló részén különleges kialakítású, megfelelő irányba fordított terelőcsonkot alakítottak ki

• meg lehessen előzni az illetéktelen gáztöltést – ennek érdekében a töltőcsonkot sorszámozott plombával látjuk el

A plombáról: A gázforgalmazó tulajdonában levő tartályok töltését kizárólag a tartály tulajdonosa végezheti. Erről jogszabály is rendelkezik. (94/2003.(XII. 18.) GKM rendelet) Ennek a rendelkezésnek az elsődleges célja az Önök biztonsága és a betöltött gáz minőségének biztosítása. A töltőcsonkra felhelyezett plomba az illetéktelen töltés megelőzésére szolgál. A plomba eltávolításkor megsérül, azt a tartályautó vezetője minden töltéskor újra cseréli és a felhelyezett új plomba sorszámát rögzíti a szállítólevélen. Kérjük Önöket, hogy a plomba meglétét, épségét szíveskedjenek rendszeresen ellenőrizni. Ha sérült, vagy hiányzik, kérjük haladéktalanul jelezzék az ügyfélszolgálati telefonszámunkon.

 

 

Kérdése van?

Felkészült kollégáink várják hívását!

Az üzenet elküldéséhez töltse ki a szükséges mezőket!
Üzenetét elküldtük, hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Teljes név
Telefonszám
E-mail cím
Irányítószám
Írja meg, hogy miben segíthetünk
Full Close

Válasszon témát!: